W. R. Berkley Corporation
 
 
 

Vi mener at kunnskapen og erfaringen til våre toppledere hver dag må komme våre kunder til gode.

London, Storbritannia
W. R. Berkley Insurance (Europe), Limited
2nd Floor, 40 Lime Street
London
EC3M 7AW
Tlf.: +44 (0)20 7280 9000
Faks: +44 (0)20 7280 9090

Manchester, Storbritannia
W. R. Berkley Insurance (Europe), Limited
Centurion House
129 Deansgate
Manchester
M3 3WE
Tlf.: +44 (0)161 830 2100
Faks: +44 (0)161 830 2164

Madrid, Spania
W. R. Berkley España
Paseo de la Castellana, 149 - 6°
28046 Madrid
Tlf.: +34 (0)91 449 26 46
Faks: +34 (0)91 449 26 99

Barcelona, Spania
W. R. Berkley España
Paseo de Gracia 11
Escalera A 6a 4
08008 Barcelona
Tlf.: +34 (0)93 481 47 29
Faks: +34 (0)93 481 47 37

Australia
W. R. Berkley Insurance Australia
Level 21, Tower 2
Darling Park
201 Sussex Street
Sydney NSW 2000
Tlf.: +61 (0)29 006 1140
Faks: +61 (0)29 006 1010

Irland
W. R. Berkley Insurance Ireland
Top Floor, Unit 3C
Fingal Bay Business Park
Balbriggan
Co. Dublin
Tlf.: +353 (0) 1 690 4442
Faks: +353 (0) 1 690 4448


Eller send en e-post til wrbiel_info@wrberkley.com

The Wise Choice