W. R. Berkley Corporation
 
 
 

WRBIELs ledelse omfatter erfaring og ekspertområder på tvers av selskapet:

Stuart Wright, administrerende direktør
Tlf.: +44 (0)20 7280 9001

Paul Hosking, økonomidirektør
Tlf.: +44 (0)20 7280 9002

Graham Dennis, driftssjef
Tlf.: +44 (0)20 7280 9003

Peter Glanfield, garantitjenestedirektør
Tlf.: +44 (0)20 7280 9005

Colin Eaton, regional garantitjenestesjef
Tlf.: +44 (0)20 7280 9011

Steve Myhre, oppgjørsdirektør
Tlf.: +44 (0)20 7280 9014

Carlo Giandomenici, finans- og økonomirapporteringssjef
Tlf.: +44 (0)20 7280 9015

John Munro, garantitjenestesjef
Tlf.: +44 (0)20 7280 9031

Ian Frisby, teknikk- og anleggssjef
Tlf.: +44 (0)20 7280 9045

Stephen Patfield, overordnet bedriftsaktuar
Tlf.: +44 (0)20 7280 9072

Christian Garling, daglig leder og assurandør, Australia
Tlf.: +61 (0)29 006 1139

The Wise Choice